Εργατικά / ΕΦΚΑ

Ασφαλιστικές εισφορές εργατών γης που αμείβονται με εργόσημο και παράλληλα ασκούν μη μισθωτή δραστηριότητα(Ελ.Επαγγελματίας,ΑυτοαπασχολούμενοςήΑγρότης) ή και μισθωτή απασχόληση,για τα έτη 2017 - 2019.


Ασφαλιστικές εισφορές εργατών γης που αμείβονται με εργόσημο και 
παράλληλα ασκούν μη μισθωτή 
δραστηριότητα(Ελ.Επαγγελματίας,ΑυτοαπασχολούμενοςήΑγρότης) ή και μισθωτή 
απασχόληση,για τα έτη 2017 - 2019.
 
https://www.efka.gov.gr/sites/default/files/2023-09/%CE%95%CE%93%CE%9A%CE%A5%CE%9A%CE%9B%CE%99%CE%9F%CE%A3%20452023%209%CE%A9%CE%93446%CE%9C%CE%91%CE%A0%CE%A3-%CE%A6%CE%95%CE%99.pdf