Νόμοι / Εγκύκλιοι

«Εγκύκλιος - Διευκρίνιση των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 37 και της παρ. 1 του άρθρου 38 του ν. 4994/2022 (Α' 215) περί επεξεργασμένων ή ανεπεξέργαστων προϊόντων υλοτομίας που προορίζονται για καύση».


Αρ. Π. 116055 - 01-12-2022
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ


Προκειμένου για την άρση παρερμηνειών από τους ενδιαφερόμενους, η πρόβλεψη της παρ.1 του άρθρου 37 του ν. 4994/2022 (Α' 215), περί απαγόρευσης αποστολής σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) επεξεργασμένων ή ανεπεξέργαστων προϊόντων υλοτομίας από την Επικράτεια, περιλαμβάνει το σύνολο των προϊόντων υλοτομίας (κορμοί υλοτομηθέντων δέντρων, καυσόξυλα, προσάναμμα), εξαιρούμενης μόνο της βιομηχανικά επεξεργασμένης ξυλείας σε επίπεδο τελικού προϊόντος.

Ομοίως, προκειμένου για την άρση παρερμηνειών από τους ενδιαφερόμενους, η πρόβλεψη της παρ.1 του άρθρου 38 του ν. 4994/2022 (Α' 215), περί απαγόρευσης εξαγωγής επεξεργασμένων ή ανεπεξέργαστων προϊόντων υλοτομίας από την Επικράτεια σε τρίτα κράτη, περιλαμβάνει το σύνολο των προϊόντων υλοτομίας (κορμοί υλοτομηθέντων δέντρων, καυσόξυλα, προσάναμμα), εξαιρούμενης μόνο της βιομηχανικά επεξεργασμένης ξυλείας σε επίπεδο τελικού προϊόντος.