Νέα

MARKET PASS 2 - Από 15 Σεπτεμβρίου έως και 31 Οκτωβρίου 2023 η πλατφόρμα δέχεται αιτήσεις πολιτών.


MARKET PASS 2 - Από 15 Σεπτεμβρίου έως και 31 Οκτωβρίου 2023 η πλατφόρμα 
δέχεται αιτήσεις πολιτών.