Νόμοι / Εγκύκλιοι

Πιστωτικά τιμολόγια μεταγενέστερης χρήσης λόγω πρόωρης εξόφλησης


 

Πιστωτικά τιμολόγια μεταγενέστερης χρήσης λόγω πρόωρης εξόφλησης - ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 3063 ΕΞ / 22.1.2023

https://elte.org.gr/2023/02/01/slot-arithm-prot-3063-ex-22-1-2023/